mijnBoerderij .be

Home

Contact

Aanmelden

Registreren

Privacyverklaring voor klanten en leveranciers

Omdat we bij Vandijck Agrarisch Centrum NV graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we je in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

Vandijck Agrarisch Centrum NV, Bomerstraat 45, 3990 Peer, BTW BE 0448.775.745 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Vooreerst melden we dat we jouw gegevens verzamelen op basis van enerzijds onze contractuele relatie en anderzijds een gerechtvaardigd belang, zoals verder verklaard in artikel 2. We waken er steeds over dat er een evenwicht bestaat tussen ons en jouw belang en wij verzamelen enkel die gegevens die redelijk zijn en niet bovenmatig.

We verzamelen volgende gegevens: naam, adres, emailadres, telefoon en/of GSM-nummer, klantnummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, aan- en verkoopgegevens, betalingsinformatie, informatie over uw professionele activiteiten. Indien je in het bezit bent van volgende gegevens worden deze ook verzameld: sanitelnummer, landbouwnummer, exploitatienummer, klantenkaartnummer, fytolicentie, kwaliteitscertificaten.

Deze gegevens hebben we verkregen van:

Indien je onze website bezoekt, vragen we om onze privacyverklaring op de website eveneens aandachtig te lezen.

Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Jouw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen.

In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je uit te nodigen voor events, te informeren over promoties, voor direct marketing doeleinden, voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

3. Hoe lang houden we deze gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hoger vermelde doeleinden. Van zodra je gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

4. Aan wie geven we je gegevens door?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij gegevens delen met:

We verkopen in geen geval jouw gegevens door aan derden.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we o.a. de door jou verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van je persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

6.Hoe kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in jouw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Je hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

Als je geen e-mails of post meer wenst te ontvangen met (persoonlijke) aanbiedingen, reclame, tips en kortingen, dan kan je daar bezwaar tegen maken. Wanneer je dat doet, zal je van ons geen gepersonaliseerde e-mails of postmailings meer ontvangen.

Je moet je verzoek per post, op bovenvermeld adres of per e-mail, naar volgend e-mailadres info@vandijcknv.be richten.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Indien je van mening bent dat we jouw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Werking

Mijnboerderij.be, Vandijck Agrarisch Centrum NV en de ontwikkelaar van deze website zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade berokkend door deze website en zijn toepassingen.

We doen uiteraard ons uiterste best om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en alle problemen op te lossen.

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven/verkocht aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Kritieke informatie, zoals wachtwoorden, wordt enkel versleuteld op onze servers bewaard.

Mijnboerderij.be gebruikt cookies om de werking van deze webapplicatie te ondersteunen.

In geval van problemen of voor andere vragen kan u ons bereiken op info@vandijcknv.be.

Voor een goede werking van deze website is JavaScript vereist.

mijnBoerderij .be